Tivozanib

Bijgewerkt op 6 mei 2023

Wat is tivozanib?

Tivozanib is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van niercelkanker. Het wordt op de markt gebracht door Eusa Pharma onder de merknaam Fotivda. Fotivda wordt geleverd als capsule. Er zijn capsules met 890 microgram en met 1340 microgram tivozanib.

Hoe werkt het?

Tivozanib is een zogenaamde proteïnekinaseremmer. Kijk voor meer informatie over het werkingsmechanisme op de webpagina over proteïnekinaseremmers.

Bij welke aandoeningen?

Tivozanib wordt gebruikt bij de behandeling van niercelkanker (niercelcarcinoom).

Welke dosering?

De aanbevolen dosering voor volwassenen is eenmaal per dag 1340 microgram gedurende 21 dagen. Hierna volgt een rustperiode van 7 dagen. Een behandelcyclus duurt dus 28 dagen. De behandeling wordt voortgezet totdat het gezwel niet meer reageert op behandeling, of totdat ernstige bijwerkingen optreden. De capsules dienen in z’n geheel te worden doorgeslikt met water.

Welke bijwerkingen kunnen optreden?

Net als andere antikankermiddelen kan tivozanib vervelende bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn moeheid, verminderde eetlust, zich zwak voelen, hoge bloeddruk, misselijkheid, diarree, buikpijn, hoesten, kortademigheid, heesheid en gewichtsverlies. Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn koorts, koude rillingen, pijnlijke tong, overmatig blozen, slapeloosheid, onscherp zien, verstopte neus, loopneus, droge mond en een opgezette buik.

Gebruik van het middel kan ook leiden tot complicaties, zoals bijvoorbeeld stomatitis, trombose, longembolie, angina pectoris en hartaanval. Een zelden optredende complicatie is het zogenaamde posterieur reversibel encefalopathiesyndroom (PRES). Ook kunnen afwijkingen in het bloed ontstaan, zoals bloedarmoede, verhoging van de leverenzymen ALAT, ASAT, γ-GT en/of alkalische fosfatase, verhoging van amylase en verhoging van thyroïdstimulerend hormoon (TSH).

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de EPAR van Fotivda. EPAR staat voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

ATC-code

L01XE34

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven