Midostaurine

Bijgewerkt op 6 mei 2023

Wat is midostaurine?

Midostaurine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van leukemie en mestcelziekte. Het wordt op de markt gebracht door Novartis onder de merknaam Rydapt. Rydapt wordt geleverd als zachte capsule. Elke capsule bevat 25 mg midostaurine.

verpakking Rydapt (midostaurine) 25 mg zachte capsules
verpakking Rydapt (midostaurine) 25 mg zachte capsules – bron: Novartis

Hoe werkt het?

Midostaurine is een zogenaamde proteïnekinaseremmer. Dat betekent dat het in de cellen in ons lichaam een bepaald stofje remt dat een belangrijke rol speelt bij groei en deling van cellen. Aangezien kankercellen zich snel delen heeft remming van dit stofje met name effect op de kankercellen. Voor meer informatie over het werkingsmechanisme verwijzen wij naar de webpagina over proteïnekinaseremmers.

Bij welke aandoeningen?

Midostaurine wordt gebruikt bij de behandeling van een bepaalde vorm van bloedkanker (leukemie), acute myeloïde leukemie (AML) genaamd. Het gaat om AML met een bepaalde afwijking in het DNA (FLT3-mutatie). Daarnaast wordt het gebruikt bij bepaalde vormen van mestcelziekte, namelijk agressieve systemische mastocytose (ASM), systemische mastocytose met geassocieerde hematologische neoplasie (SM-AHN) of mestcelleukemie (MCL) bij volwassenen als monotherapie.

Welke dosering?

Voor de behandeling van acute myeloïde leukemie wordt midostaurine in een schema met daunorubicine en cytarabine gebruikt. De aanbevolen dosering is tweemaal per dag 50 mg. Voor de behandeling van mestcelziekte en mestcelleukemie is de aanbevolen dosering tweemaal per dag 100 mg. De behandelend arts kan redenen hebben om van de aanbevolen dosering af te wijken.

De capsules dienen tijdens de maaltijd in z’n geheel met een slok water doorgeslikt te worden. Omdat misselijkheid veel voorkomt als bijwerking wordt voor het starten van de behandeling vaak al een anti-emeticum voorgeschreven.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere medicijnen kan midostaurine bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, braken, koorts, hoofdpijn, slapeloosheid, keelpijn, kortademigheid, bloedneus, buikpijn, loslaten van de huid, rugpijn, pijnlijke gewrichten en lage bloeddruk. Ook komen vaak afwijkingen in het bloed voor, zoals afname van het aantal neutrofiele granulocyten (neutropenie), hypokaliëmie en verlaging van het hemoglobine gehalte.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de EPAR van Rydapt. EPAR is een afkorting voor European Product Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

ATC-code

L01XE39

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven