Lorlatinib

Bijgewerkt op 6 mei 2023

Wat is lorlatinib?

Lorlatinib is een geneesmiddel tegen longkanker. Het wordt op de markt gebracht door Pfizer onder de merknaam Lorviqua. Lorviqua wordt geleverd als omhulde tablet. Er zijn tabletten met 25 mg en met 100 mg van de werkzame stof.

Hoe werkt het?

Lorlatinib is een proteïnekinaseremmer. Dat betekent dat het een bepaalde stofje remt dat van belang is voor de groei van het kankergezwel. Door dit stofje te remmen wordt de groei van het kankergezwel tegengegaan. Kijk voor meer informatie over de werking op de webpagina over proteïnekinaseremmers.

Voor welke indicatie?

Lorlatinib wordt gebruikt voor de behandeling van een bepaalde vorm van niet-kleincellige longkanker. Het gaat om het zogenaamde anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-positief niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Welke dosering?

De aanbevolen dosering voor volwassenen is eenmaal per dag 100 mg. De behandeling wordt voortgezet totdat de longkanker niet meer reageert op de behandeling of totdat ernstige bijwerkingen optreden. De behandelend arts kan redenen hebben om van de aanbevolen dosering af te wijken.

De tabletten dienen in zijn geheel te worden doorgeslikt. Dus niet breken. Verder is het van belang de tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere medicijnen kan lorlatinib bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, moeheid, spierpijn, oedeem, misselijkheid, diarree, verstopping (obstipatie), vergeetachtigheid, somberheid, prikkelbaarheid, slecht zien, gewrichtspijn, aankomen in gewicht en huiduitslag. Verder kunnen complicaties voorkomen, zoals bijvoorbeeld perifere neuropathie, carpale-tunnelsyndroom en pneumonitis. Ook kan gebruik van het middel leiden tot afwijkingen in het bloed, zoals hypercholesterolemie (verhoogd cholesterol gehalte), hypertriglyceridemie (verhoogd triglyceride gehalte) en hyperamylasemie (verhoogd amylase gehalte).

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de EPAR van Lorviqua. EPAR is een afkorting voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

ATC-code

L01XE44

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven