Encorafenib

Bijgewerkt op 6 mei 2023

Wat is encorafenib?

Encorafenib is een geneesmiddel tegen melanoom. Het wordt op de markt gebracht door Pierre Fabra onder de merknaam Braftovi. Braftovi wordt geleverd als capsule. Er zijn capsules met 50 mg en met 75 mg encorafenib. Het middel wordt gegeven in combinatie met het middel binimetinib (merknaam: Mektovi).

Hoe werkt het?

Encorafenib is een zogenaamde proteïnekinaseremmer. Kijk voor meer informatie over het werkingsmechanisme van op de webpagina over protïnekinaseremmers.

Bij welke aandoeningen?

Encorafenib wordt gebruikt bij de behandeling van melanomen die uitgezaaid zijn (gemetastaseerd melanoom). Daarnaast wordt het middel ook gebruikt voor melanomen die niet goed middels een operatie te verwijderen zijn. Het gaat om melanomen met een zogenaamde BRAF V600 mutatie. Het middel wordt gebruikt in combinatie met binimetinib.

Welke dosering?

Het is van belang dat vóór aanvang van de behandeling wordt vastgesteld dat er sprake is van een melanoom met een BRAF V600-mutatie. Voor volwassenen geldt een aanbevolen dosering van eenmaal per dag 450 mg encorafenib. De dosering van binimetinib is tweemaal daags 45 mg met een tussenpoos van ongeveer 12 uur. De behandelend arts kan redenen hebben om af te wijken van de aanbevolen dosering.

De behandeling wordt voortgezet totdat blijkt dat het gezwel zich uitbreidt of totdat ernstige bijwerkingen optreden. De capsules dienen in zijn geheel (zonder openmaken) ingenomen te worden met water. Gebruik van grapefruitsap moet worden vermeden. Dit kan namelijk invloed hebben op de bloedspiegel van het medicijn.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere antikankermiddelen kan encorafenib vervelende bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree, obstipatie (darmverstopping), slecht zien, bloedingen, droge huid, jeuk, huiduitslag, hoge bloeddruk en perifeer oedeem.

Ook kunnen vervelende complicaties optreden, zoals afwijkingen aan het netvlies, verminderde functie van het hart, trombosebeen en longembolie. Gebruik van dit middel kan ook afwijkingen in het bloed geven, zoals bloedarmoede, verhoging van het ALAT gehalte, verhoging van het ASAT gehalte, verhoging van creatine kinase (CK), verhoging van gamma-GT, verhoging van het amylase gehalte en verhoging van het lipase gehalte.

Voor een uitgebreid overzicht van bijwerkingen, complicaties en contra-indicaties verwijzen wij naar de EPAR van Braftovi. EPAR is een afkorting voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

ATC-code

L01XE46

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven