Ceritinib

Bijgewerkt op 5 mei 2023

Wat is ceritinib?

Ceritinib is een geneesmiddel tegen longkanker. Het wordt op de markt gebracht onder de merknaam Zykadia. Zykadia wordt geleverd als capsule en als tablet. Zowel de capsules als de tabletten bevatten 150 mg van de werkzame stof.

verpakking Zykadia (ceritinib) capsules
verpakking Zykadia (ceritinib) capsules – bron: shop-apotheke.com

Hoe werkt het?

Ceritinib is een zogenaamde proteïnekinaseremmer. Dat betekent dat het de werking van bepaalde stofjes (proteïnekinases) die een rol spelen bij de groei van kankergezwellen tegengaat. Kijk voor meer informatie over het werkingsmechanisme op de webpagina over proteïnekinaseremmers.

Bij welke aandoeningen?

Ceritinib wordt gebruikt bij een bepaalde vorm van longkanker, namelijk niet-kleincellige longkanker. Het gaat om het zogenaamde ALK-positieve niet-kleincellige longkanker. ALK staat voor Anaplastisch Lymfoom Kinase.

Welke dosering?

De aanbevolen dosering is eenmaal per dag 450 mg. De behandelend arts kan redenen hebben om van deze aanbevolen dosering af te wijken. De capsules en tabletten dienen in z’n geheel te worden ingenomen, dus zonder te breken of te kauwen. Aanbevolen wordt het middel in te nemen met voedsel. Dat bevordert de opname in het bloed en vermindert de kans op bijwerkingen van het maagdarmkanaal. De tabletten/capsules moeten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip worden ingenomen. Ceritinib mag niet ingenomen worden met grapefruitsap. Grapefruitsap kan namelijk de bloedspiegel van het middel beïnvloeden.

Welke bijwerkingen kan het geven?

Net als andere antikankermiddelen kan ceritinib bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn moeheid, zich zwak voelen, verminderde eetlust, afvallen, vol gevoel in de buik, misselijkheid, overgeven, buikpijn, diarree of juist obstipatie. Verder kunnen huidafwijkingen voorkomen. Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn het zien van lichtflitsen (fotopsie) en andere afwijkingen van het gezichtsvermogen, zoals bijvoorbeeld onscherp zien.

Ook kan gebruik van dit middel leiden tot afwijkingen in het bloed. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verhoogd glucose gehalte in het bloed (hyperglycemie), een verlaagd fosfaat gehalte in het bloed (hypofosfatemie) en een verhoogd lipase gehalte in het bloed (hyperlipasemie).

Kijk voor aanvullende informatie in de EPAR van Zykadia. EPAR staat voor European Product Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

ATC-code

L01XE28

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven