Brigatinib

Bijgewerkt op 5 mei 2023

Wat is brigatinib?

Brigatinib is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van longkanker. Het wordt op de markt gebracht door Takeda onder de merknaam Alunbrig. Alunbrig wordt geleverd als omhulde tablet. Er zijn tabletten in drie sterktes, namelijk met respectievelijk 30 mg, 90 mg, en 180 mg van de werkzame stof.

Hoe werkt het?

Brigatinib is een zogenaamde proteïnekinaseremmer. Dat betekent dat het de werking van bepaalde stofjes (proteïnekinases) tegengaat. Dit soort stofjes speelt een belangrijke rol bij de groei van kankercellen. Door de werking van de stofjes tegen te gaan wordt tevens de groei van de kankercellen geremd. Lees meer over het werkingsmechanisme van dit soort stoffen op de webpagina over proteïnekinaseremmers.

Bij welke aandoeningen?

Brigatinib wordt gebruikt bij de behandeling van een bepaalde vorm van longkanker. Het gaat om het zogenaamde ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). ALK-positief betekent ‘Anaplastisch Lymfoom Kinase’-positief.

Welke dosering?

De aanbevolen startdosis is eenmaal per dag 90 mg gedurende zeven dagen. Daarna verhogen tot eenmaal per dag 180 mg. De behandeling wordt voortgezet totdat blijkt dat de tumor weer groter wordt of totdat onaanvaardbare bijwerkingen optreden. De behandelend arts kan redenen hebben om af te wijken van de aanbevolen dosering.

De tabletten dienen in zijn geheel – dus zonder breken – te worden ingenomen met water of voedsel. Gebruik van grapefruitsap of pompelmoessap dient te worden vermeden. Deze dranken kunnen namelijk invloed hebben op de bloedspiegel van het geneesmiddel.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere antikankergeneesmiddelen kan brigatinib vervelende bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, hoge bloeddruk, hoesten, kortademigheid, slapeloosheid, verandering van het gezichtsvermogen, dubbelzien, misselijkheid, braken, darmverstopping, verminderde eetlust en buikpijn. Ook kunnen huidafwijkinge, oedeem, koorts en spierpijn voorkomen.

Verder kan gebruik van het middel leiden tot afwijkingen in het bloed, zoals leukocytopenie, trombocytopenie, hyperinsulinemie, hyponatriëmie, hypokaliëmie, hypercalciëmie en hypofosfatemie. Complicaties die kunnen optreden zijn onder andere perifere neuropathie, staar, glaucoom en bovenste luchtweginfecties.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de EPAR van Alunbrig. EPAR staat voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

ATC-code

L01XE43

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven