Gemtuzumab ozogamicine

Bijgewerkt op 4 december 2023

Wat is gemtuzumab ozogamicine?

Gemtuzumab ozogamicine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde vormen van leukemie (bloedkanker). Het wordt op de markt gebracht onder de merknaam Mylotarg. Mylotarg wordt geleverd als poeder. Het poeder wordt opgelost en vervolgens via een infuus toegediend.

Bij welke aandoeningen?

Gemtuzumab ozogamicine wordt gebruikt bij de behandeling van acute myeloïde leukemie (AML).

Hoe werkt het?

Gemtuzumab is een antistof die bindt met het zogenaamde CD33-antigeen. Dat is een stofje dat bij 80% van de mensen met AML op het celoppervlak van de leukemiecellen zit. Zo zal gemtuzumab, na toediening via het infuus, heel selectief binden aan de leukemiecellen. Vervolgens kan het worden opgenomen in de leukemiecel. Het aan gemtuzumab gebonden ozogamicine zal vervolgens de leukemiecel van binnenuit kapot maken. Het gevolg is dat de leukemiecellen heel gericht worden vernietigd.

Welke dosering?

Voor de dosering verwijzen wij naar de EPAR van Mylotarg. EPAR staat voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

Meestal wordt vóór toediening van het middel een corticosteroïd, een H1-antihistaminicum en paracetamol gegeven om infusiereacties tegen te gaan. Soms worden vóór en tijdens de behandeling maatregelen genomen om uraatnefropathie tegen te gaan, zoals voldoende vocht toediening, alkaliseren van de urine en eventueel toedienen van allopurinol of rasburicase. Tijdens de behandeling zal ook de werking van de nieren worden gecontroleerd. Dit in verband met het mogelijke optreden van het zogenaamde tumorlysis syndroom.

Welke bijwerkingen kan het geven?

Net als andere geneesmiddelen kan ook gemtuzumab ozogamicine bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn veranderingen in de bloeddruk, versnelling van de hartslag (tachycardie), bloedingen (zoals bloedneus, onderhuidse bloeding, maagbloeding, hersenbloeding), sepsis (infectie van het bloed), verminderde eetlust, hoofdpijn, koorts, koude rillingen, huidafwijkingen (blaren, blaasjes, bultjes etc.), misselijkheid, braken, en diarree.

Ook kunnen afwijkingen in het bloed optreden, zoals een verlaagd aantal witte bloedcellen (leukocytopenie), een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), bloedarmoede, een verhoogd glucose gehalte (hyperglycemie), een verhoogd urinezuur gehalte (hyperuricemie) en een verhoging van het lactaatdehydrogenase gehalte (LDH).

Voor aanvullende informatie verwijzen wij de (engelstalige) productbeschrijving in de EPAR van Mylotarg. EPAR staat voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

Duitse vertaling

Gemtuzumab ozogamicin

ATC-code

L01XC05

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven