Basiliximab

Bijgewerkt op 30 maart 2023

Wat is basiliximab?

Basiliximab is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven om afstoting van de donornier tegen te gaan na een niertransplantatie. Het middel wordt op de markt gebracht door Novartis onder de merknaam Simulect. Simulect wordt geleverd als (poeder voor) vloeistof. De vloeistof wordt via een injectie of infuus direct in het bloed (intraveneus) toegediend.

Hoe werkt het?

Basiliximab is een zogenaamd monoklonale antistof. Dat betekent dat het bindt aan een specifieke andere stof. In dit geval gaat het om de zogenaamde IL2-receptor. Dat is een stofje aan het oppervlak van bepaalde bloedcellen, de zogenaamde T-lymfocyten. T-lymfocyten spelen een belangrijke rol bij de afweer van lichaamsvreemde stoffen. Ze worden actief als vreemde stoffen in ons lichaam komen, bijvoorbeeld ook als iemand een orgaan van iemand anders krijgt. Dan worden de T-lymfocyten geactiveerd doordat het stofje interleukine bindt aan de IL2-receptoren. Maar als basiliximab aan de IL2-receptoren bindt kan interleukine dat niet meer doen. Het kan de T-lymfocyten dan niet meer activeren. De werking van de T-lymfocyten wordt op die manier stilgelegd. Zo kan de afstotingsreactie die normaal gesproken zou optreden niet plaatsvinden. Omdat basiliximab de werking van interleukine tegengaat wordt het een interleukine-remmer genoemd.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Basiliximab wordt gebruikt om afstoting van de donornier na niertransplantatie te voorkomen.

Welke bijwerkingen kan het geven?

Net als andere geneesmiddelen kan basiliximab bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, diarree of juist obstipatie, hoofdpijn, perifeer oedeem, infecties van de bovenste luchtwegen, urineweginfecties, aankomen in gewicht en pijn. Ook kunnen afwijkingen in het bloed optreden, waaronder een verhoogd kalium gehalte in het bloed (hyperkaliëmie) en een verhoogd cholesterol gehalte (hypercholesterolemie). Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van Simulect.

ATC-code

L04AC02

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven