Anifrolumab

Bijgewerkt op 12 april 2023

Wat is anifrolumab?

Anifrolumab is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van SLE (systemische lupus erythematodes). SLE is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het wordt veroorzaakt doordat antistoffen van het eigen afweersysteem bepaalde onderdelen van het lichaam aanvallen. Om dat tegen te gaan kunnen geneesmiddelen worden gebruikt die het eigen afweersysteem onderdrukken. Dergelijke geneesmiddelen worden immuunsuppressiva genoemd. Anifrolumab is zo’n immuunsuppressivum.

Anifrolumab wordt op de markt gebracht door AstraZeneca onder de merknaam Saphnelo. Saphnelo wordt geleverd als (concentraat voor) infusievloeistof. Het middel wordt middels een infuus direct in het bloed (intraveneus) toegediend.

Hoe werkt het?

Anifrolumab is een immuunsuppressivum. Dat betekent dat het middel het afweersysteem onderdrukt.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Anifrolumab wordt gebruikt bij de behandeling van systemische lupus erythematodes (SLE).

In welke dosering?

De aanbevolen dosering voor volwassenen is eens in de vier weken 300 mg gedurende 30 minuten intraveneus toedienen. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van Saphnelo.

Welke bijwerkingen kan het geven?

Net als andere geneesmiddelen kan anifrolumab bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn bovenste luchtweginfecties, bronchitis, infusiereacties, overgevoeligheidsreacties, en gordelroos. Heel soms kan behandeling met het middel leiden tot het ontstaan van kanker. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van Saphnelo.

ATC-code

L04AA51

Scroll naar boven