Ambrisentan

Bijgewerkt op 25 mei 2023

Wat is ambrisentan?

Ambrisentan is een geneesmiddel tegen een verhoogde bloeddruk in de longslagader (pulmonale hypertensie). Het wordt op de markt gebracht onder de merknaam Volibris. Volibris wordt op de markt gebracht als tablet. Er zijn tabletten met 5 milligram en met 10 milligram ambrisentan.

Hoe werkt het?

Ambrisentan is een zogenaamde endotheline-antagonist. Endotheline is een stofje in ons lichaam dat ervoor zorgt dat de wanden van bloedvaten in de longen samentrekken. Dit zorgt ervoor dat er voldoende druk in de bloedvaten is. Endotheline doet dat door te binden met zogenaamde ‘endotheline-receptoren’ in de bloedvaten. Ambrisentan blokkeert deze endotheline-receptoren. Het wordt daarom een endotheline-receptor antagonist of endotheline-antagonist genoemd. Door de endotheline-receptoren te blokkeren kan endotheline z’n werking op de bloedvaten niet uitoefenen. De wanden van de bloedvaten zullen daardoor verslappen met als gevolg dat de bloeddruk daalt. Dat is gunstig bij mensen bij wie de bloeddruk in de longvaten verhoogd is.

Bij welke aandoeningen?

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie. Dit is een zeldzame aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagader verhoogd is.

Welke bijwerkingen zijn er?

Net als andere medicijnen kan ambrisentan bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid, verstopte neus, moeheid, misselijkeheid, hartkloppingen en oedeem. Ook kunnen afwijkingen in het bloed ontstaan, zoals een verlaging van het hemoglobine gehalte en een verlaging van het hematocriet. Hierdoor kan bloedarmoede ontstaan.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de EPAR van Volibris. EPAR staat voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven