Dopamine-antagonisten

Bijgewerkt op 27 september 2022

Wat zijn dopamine-antagonisten?

Dopamine-antagonisten zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van psychoses, misselijkheid en braken. De meeste geneesmiddelen tegen psychoses (antipsychotica) zijn dopamine-antagonisten.

Welke dopamine-antagonisten zijn er?

In de tabel hieronder staan de verschillende dopamine-antagonisten vermeld.

Dopamine-antagonistMerknamenToedieningsvorm
chloorpromazinezetpil
dehydrobenzperidolintramusculaire injectie
domperidonMotilium
droperidolinfuus, injectie
flupentixolFluanxoltabletten, injectievloeistof
haloperidolHaldol
levomepromazineNozinan
metoclopramidePrimperan
overzicht van dopamine-antagonisten

Hoe werken ze?

Dopamine-antagonisten binden aan de zogenaamde dopamine-receptoren. Dat zijn structuurtjes aan de oppervlakte van hersencellen. Deze hersencellen kunnen worden geprikkeld door de signaalstof (neurotransmitter) dopamine. Dopamine prikkelt de hersencellen door aan de dopamine-receptoren te binden. Daarmee wordt een proces in gang gezet waarbij de hersencellen geactiveerd worden. Dopamine-antagonisten binden aan de dopamine-receptoren. Daarmee verhinderen ze dat dopamine de hersencellen kan prikkelen.

Bij welke aandoeningen worden ze gebruikt?

Dopamine-antagonisten worden gebruikt bij de behandeling van schizofrenie, bipolaire stoornis, en bij (postoperatieve) misselijkheid en braken.

Synoniemen

dopamine-receptor antagonisten, dopaminereceptor blokkers, antidopaminerge medicijnen, antidopaminerge geneesmiddelen

Engelse vertaling

dopamine antagonists, dopamine receptor antagonists, anti-dopaminergic drugs, dopamine receptor blockers, dopamine blockers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven