Vincristine

Bijgewerkt op 23 mei 2023

Wat is vincristine?

Vincristine is een geneesmiddel tegen bepaalde vormen van kanker. Het wordt op de markt gebracht in flacons met injectievloeistof. De injectievloeistof bevat 1 mg van de werkzame stof per milliliter vloeistof. Er zijn flacons van 1 ml en van 2 ml, met respectievelijk 1 mg en 2 mg van vincristine.

Hoe werkt het?

Vincristine behoort, net als vinblastine, tot een groep antikankermiddelen die vinca-alkaloïden wordt genoemd. Dit soort middelen bindt in de cellen van ons lichaam met structuurtjes die van belang zijn bij het delen van de cellen in twee nieuwe cellen. Zo verhinderen deze middelen de deling van vooral zich snel vermenigvuldigende cellen, zoals kankercellen.

Bij welke aandoeningen?

Vincristine wordt gebruikt bij verschillende vormen van kanker, waaronder:

Verder wordt het middel soms gebruikt bij de behandeling van immuungemedieerde trombocytopenie.

Welke dosering?

De dosering is afhankelijk van het geschatte lichaamsoppervlak. Voor volwassenen geldt een dosering van eenmaal per week 1,4-2,0 mg/m² lichaamsoppervlak. Het middel dient direct in de bloedbaan (intraveneus) te worden toegediend via een infuus. Aangeraden wordt om het bloedvat na toediening goed door te spoelen om irritatie van het bloedvat tegen te gaan.

Welke bijwerkingen zijn er?

Net als andere antikankermiddelen (cytostatica) kan vincristine vervelende bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn haaruitval (alopecia), aantasting van de zenuwen (perifere neuropathie), verminderde spierkracht, en een tintelend of prikkend gevoel (paresthesieën). Ook kunnen dubbelzien en heesheid ontstaan. Verder ontstaan vaak afwijkingen in de het bloed, zoals bijvoorbeeld een toename van het aantal bloedplaatjes (trombocytose).

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van dit middel.

ATC-code

L01CA02

vincristine molecuulstructuur
vincristine molecuulstructuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven