Hydrocortison

Bijgewerkt op 2 mei 2023

Wat is hydrocortison?

Hydrocortison is een hormoon dat wordt aangemaakt in de bijnieren. Het is ook bekend onder de naam ‘cortisol’.

Wanneer we praten over ‘cortisol’ wordt meestal het hormoon bedoeld dat door ons lichaam wordt aangemaakt. Als we praten over ‘hydrocortison’ wordt gesmeestal de stof bedoeld die als geneesmiddel wordt toegediend.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Hydrocortison is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij bepaalde allergische aandoeningen, zoals astma en anafylactische reactie, en als ontstekingsremmer.

Hydrocortison is dezelfde stof als het hormoon cortisol. Daarom wordt hydrocortison ook gebruikt bij de behandeling van mensen met slecht werkende bijnieren (bijnierinsufficientie). Zij maken namelijk zelf te weinig cortisol aan.

Toedieningsvormen van hydrocortison

Hydrocortison wordt op de markt gebracht als tablet, tablet met gereguleerde afgifte, capsule en als poeder voor oplossing (voor toediening per injectie of infuus).

Scroll naar boven