CGRP-receptor antagonisten

Bijgewerkt op 18 april 2023

Wat zijn CGRP-receptor antagonisten?

CGRP-receptor antagonisten – ook wel CGRP-remmers genoemd – zijn geneesmiddelen tegen migraine. Ze werken door de zogenaamde ‘CGRP-receptor’ te blokkeren, zodat CGRP er niet aan kan binden. Binding van CGRP aan deze receptor brengt een migraine-aanval op gang.

Welke CGRP-receptor antagonisten zijn er?

Er zijn verschillende geneesmiddelen die tot de groep van CGRP-receptor antagonisten horen. Dit zijn:

Hoe werken ze?

Bij het ontstaan van een migraine-aanval speelt het stofje ‘CGRP’ een belangrijke rol. CGRP staat voor ‘calcitonin-gene related peptide’, oftewel ‘calcitonine-gen gerelateerd eiwit’. CGRP komt voor in bepaalde delen van de hersenen. CGRP kan binden aan zogenaamde ‘CGRP-receptoren’. Dit zitten op de celmembraan van spiervezelcellen in de wanden van bloedvaten in de hersenen. Als CGRP aan de CGRP-receptor bindt leidt dat tot ontspanning van de spiervezelcel. Ontspanning van spiervezelcellen in de bloedvaten leidt tot verwijding van de bloedvaten.

Als grote hoeveelheden CGRP aan CGRP-receptoren binden wordt een proces in gang gezet dat tot een migraine-aanval kan leiden. CGRP-receptor antagonisten werken door de zogenaamde ‘CGRP-receptor’ te blokkeren. Hiermee wordt voorkomen dat dat CGRP aan de CGRP-receptor kan binden. Zo wordt voorkomen dat op grote schaal verwijding van bloedvaten in de hersenen plaatsvindt. Omdat deze middelen de CGRP-receptor blokkeren worden ze ook wel CGRP-remmers genoemd.

Welke bijwerkingen zijn er?

Net als andere geneesmiddelen kunnen CGRP-receptorantagonisten bijwerkingen geven. Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn:

Engelse vertaling

CGRP-receptor antagonists

Duitse vertaling

CGRP-Rezeptorantagonisten

Synoniemen

CGRP-remmers

Scroll naar boven