Benzodiazepine-ontwenningsverschijnselen

Bijgewerkt op 18 maart 2024

Wat zijn benzodiazepine-ontwenningsverschijnselen?

Benzodiazepine-ontwenningsverschijnselen zijn symptomen die ontstaan als, na langdurig gebruik, te snel wordt gestopt met het gebruik van benzodiazpines. Benzodiazepines zijn kalmerende geneesmiddelen zoals diazepam en clonazepam. Ze worden gebruikt voor de behandeling van nervositeit, slapeloosheid en angstklachten. Bij langdurig gebruik van benzodiazepines ontstaat lichamelijke afhankelijkheid.

Hoe vaak komt het voor?

25-50% van de mensen die langdurig benzodiazepinen gebruiken krijgt onttrekkingsverschijnselen bij stoppen. Meestal is gebruik gedurende een periode van drie maanden of langer nodig om onttrekkingsverschijnselen te krijgen.

Wat is de oorzaak?

Benzodiazepine-ontwenningsverschijnselen worden veroorzaakt door veranderingen op het niveau van de receptoren waarop deze geneesmiddelen aangrijpen. Dit zijn de zogenaamde benzodiazepinereceptoren.

Na het stoppen van de benzodiazepines kan het 1-10 dagen duren voordat klachten optreden. Dit verschilt van middel tot middel en hangt samen met de snelheid waarmee het middel uit het lichaam verwijderd wordt. De plasmahalfwaardetijd is een maat die aangeeft hoe snel een geneesmiddel uit het lichaam verdwijnt. Kortwerkende benzodiazepines hebben een korte plasmahalfwaardetijd, langwerkende benzodiazepines hebben een lange plasmahalfwaardetijd. Middelen met een korte plasmahalfwaardetijd zullen sneller uit het lichaam verdwijnen en eerder tot klachten leiden. De duur van de klachten hangt hier ook mee samen en varieert meestal van 1-4 weken. Lichte klachten kunnen soms tot enkele maanden aanhouden.

Welke ontwenningsverschijnselen kunnen optreden?

De volgende symptomen kunnen ontstaan na te snel stoppen met gebruik van benzodiazepinen:

De combinatie van klachten en ziekteverschijnselen die optreden na het abrupt staken van gebruik van benzodiazepines wordt wel benzodiazepine-onttrekkingssyndroom genoemd.

Wat is de behandeling?

Behandeling en preventie bestaan uit het langzaam afbouwen van de dosering van de medicatie. Daarvoor is het van belang om op de hoogte te zijn van de symptomen die kunnen optreden, en die te herkennen als ze optreden.

Synoniemen

benzodiazepine-onttrekkingssyndroom onttrekkingssyndroom onttrekking van slaapmiddelen, discontinueren van gebruik van slaapmiddelen, na stoppen met het gebruik van slaapmiddelen, stoppen met het gebruik van benzodiazepinen, stoppen met het gebruik van benzodiazepines, stoppen met het gebruik van slaapmiddelen, staken benzodiazepinegebruik, ontwenningsverschijnselen van benzodiazepinen, afkickverschijnselen van benzodiazepinen, afkickverschijnselen diazepam, ontwenningsverschijnselen clonazepam

Engelse vertaling

benzodiazepine withdrawal symptoms, benzodiazepine withdrawal syndrome

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven