Benzodiazepines

Wat zijn benzodiazepines?

Benzodiazepines zijn kalmerende en slaapbevorderende geneesmiddelen. Ze worden ook wel ‘benzodiazepinen‘ of kortweg ‘benzo’s’ genoemd. Deze middelen hebben een chemische structuur met elkaar gemeen waarbij een benzeen-ring wordt gecombineerd met een diazepine-ring. Aan deze combinatie ontlenen de middelen ook hun groepsnaam.

chemische structuur van lorazepam, één van de meest voorgeschreven benzodiazepines
chemische structuur van lorazepam, één van de meest voorgeschreven benzodiazepines

Welke benzodiazepines zijn er?

Hieronder een lijst van de verschillende middelen.

Hoe werken ze?

Benzodiazepines versterken de werking van een bepaald signaalstofje (neurotransmitter) in de hersenen. Het gaat om het stofje GABA. GABA is een afkorting voor het engelse Gamma-AminoButyric Acid, oftewel gamma-amino-boterzuur.

GABA prikkelt hersencellen in bepaalde gebieden van de hersenen. Het doet dit door te binden aan de GABA-receptor op die cellen. Binding van GABA aan deze receptoren leidt tot sedatie (rustgevend effect), anxiolyse (angstverminderend effect) en een hypnotisch effect (slaapbevorderend effect).

Bij welke aandoeningen worden ze gebruikt?

Benzodiazepinen worden gebruikt bij de behandeling van slapeloosheid, angststoornissen, ernstige onrust, epileptische aanvallen en spierspasmen. Daarnaast worden dit soort middelen gebruikt bij de behandeling van katatonie. Verder worden ze gebruikt als sedativum bij medische en tandheelkundige ingrepen.

Welke bijwerkingen kunnen ze geven?

Net als andere geneesmiddelen kan een benzodiazepine bijwerkingen geven. Langdurig gebruik kan leiden tot afname van de werkzaamheid en lichamelijke afhankelijkheid. Daarom wordt langdurig gebruik afgeraden. Kijk voor meer informatie over bijwerkingen op de webpagina’s over de afzonderlijke middelen.

Historie

De eerste benzodiazepine was chloordiazepoxide. Het middel kwam in 1960 op de markt. In 1963 kwam diazepam op de markt onder de merknaam Valium. Sinds die tijd is het gebruik van deze middelen enorm gegroeid. Eind jaren ’70 van de vorige eeuw waren benzodiazepines de meest voorgeschreven medicijnen.

Engelse vertaling

benzodiazepines

Duitse vertaling

Benzodiazepinen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven