Isavuconazol

Bijgewerkt op 8 maart 2024

Wat is isavuconazol?

Isavuconazol is een geneesmiddel tegen infecties door schimmels (antimycoticum). Het wordt vooral gebruikt bij de behandeling van infecties door de Aspergillus-schimmel (aspergillose). Het wordt op de markt gebracht Basilea Pharmaceutica onder de merknaam Cresemba. Cresemba wordt geleverd als capsule. Elke caspule bevat 100 mg isavuconazol. Daarnaast wordt het middel ook geleverd als (poeder voor concentraat voor) infusievloeistof. Eén flacon bevat 200 mg van de werkzame stof.

verpakking Cresemba (isavuconazol) 200 mg capsules
verpakking Cresemba (isavuconazol) 200 mg capsules – bron: Pfizer

Hoe werkt het?

Isavuconazol behoort tot een groep geneesmiddelen die triazolen worden genoemd. Dergelijke middelen remmen de werking van een bepaald enzym in de schimmel. Het gaat om het enzym 14α-demethylase. Dit enzym bevordert de omzetting van lanosterol in ergosterol. Doordat deze geneesmiddelen deze omzetting remmen zullen de schimmelcellen onvoldoende ergosterol aanmaken. Ergosterol speelt een belangrijke rol bij de opbouw van de schimmelcellen. Hierdoor kunnen de schimmelcellen zich niet meer goed vermenigvuldigen. Bovendien zal lanosterol zich ophopen in de schimmelcellen.

Bij welke aandoeningen?

Isavuconazol wordt gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties door de Aspergillus-schimmel (aspergillose). Het gaat dan om een ernstige infectie waarbij de schimmel in de weefsels doordringt. Dit wordt invasieve aspergillose genoemd. Daarnaast wordt het middel gebruikt bij mensen met mucormycose die niet goed geneest door behandeling met amfotericine B.

Welke dosering?

De aanbevolen begindosering voor volwassenen is driemaal per dag 200 mg (elke 8 uur). Deze dosering wordt twee dagen gegeven, per infuus of als capsule. De daaropvolgende dag wordt overgegaan op de onderhoudsdosering. De aanbevolen onderhoudsdosering is eenmaal per dag 200 mg. De behandelend arts kan redenen hebben om van de aanbevolen dosering af te wijken.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere antimycotica kan ook isavuconazol bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn kortademigheid, hoofdpijn, slaperigheid, pijn op de borst, misselijkheid, overgeven, geen trek in eten, buikpijn, diarree en huiduitslag. Ook kunnen afwijkingen in het bloed optreden, zoals hypokaliëmie (verlaagd kalium gehalte), hyperbilirubinemie (verhoogd bilirubine gehalte) en verhoging van de leverenzymen ALAT, ASAT, alkalische fosfatase, lactaatdehydrogenase (LDH) en gamma-GT. Verder kunnen complicaties optreden, zoals tromboflebitis (na infuus) en hartritmestoornissen.

Voor een uitgebreid overzicht van bijwerkingen verwijzen wij naar de productsamenvatting in de EPAR van Cresemba. EPAR is een afkorting voor European Product Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

ATC-code

J02AC05

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven