Caspofungine

Bijgewerkt op 1 januari 2024

Wat is caspofungine?

Caspofungine is een geneesmiddel tegen schimmelinfecties (antimycoticum). Het wordt op de markt gebracht door Merck Sharp & Dohme onder de merknaam Cancidas. Cancidas wordt via een infuus direct in de bloedbaan toegediend (intraveneus infuus).

Hoe werkt het?

Caspofungine behoort tot een groep antischimmelmiddelen die echinocandinen wordt genoemd. Deze middelen remmen de werking van het enzym glucaansynthetase. Dit enzym speelt een belangrijke rol bij de aanmaak van de celwand van schimmels en gisten. Door de werking van glucaansynthetase tegen te gaan zorgt caspofungine ervoor dat schimmels en gisten zich niet meer goed kunnen vermenigvuldigen.

Bij welke aandoeningen?

Caspofungine wordt gebruikt voor de behandeling van uitgebreide schimmelinfecties, zoals invasieve aspergillose en invasieve candidiasis.

Welke dosering?

Het algemene advies is om de eerste dag 70 mg caspofungine toe te dienen en vervolgens eenmaal per dag 50 mg. De behandeling dient voortgezet te worden tot tenminste zeven dagen nadat de klachten verdwenen zijn. Voor mensen met een lichaamsgewicht boven de 80 kilogram geldt een andere dosering. Hetzelfde geldt voor mensen met een slecht werkende lever. Bij kinderen is de aanbevolen dosering afhankelijk van het lichaamsoppervlakte. Verder kan de bloedspiegel van het middel worden beïnvloed door gebruik van andere medicijnen (zoals carbamazepine, dexamethason en fenytoïne). De behandelend arts kan dus redenen hebben om van de aanbevolen dosering af te wijken.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere antimycotica kan caspofungine bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, koorts, koude rillingen, misselijkheid, braken, kortademigheid, diarree, pijn in de gewrichten, jeuk, huiduitslag, rode huid en overmatig zweten. Op de plaats waar het infuus is ingebracht kan jeuk en/of een bloedvatontsteking (flebitis) ontstaan. Ook kunnen afwijkingen in het bloed voorkomen, zoals daling van het kalium gehalte (hypokaliëmie), daling van het albumine gehalte (hypoalbuminemie) en stijging van leverenzymen en bilirubine.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de Samenvatting van de Productkenmerken van de EPAR van Cancidas. EPAR staat voor European Product Assessment Review. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

ATC-code

J02AX04

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven