Levocetirizine

Bijgewerkt op 18 oktober 2022

Wat is levocetirizine?

Levocetirizine – of L-cetirizine – is een geneesmiddel tegen hooikoorts en andere allergische aandoeningen. Het middel behoort tot de groep van ‘antihistaminica‘. Dat zijn geneesmiddelen die de werking van de stof histamine in het lichaam tegengaan. Een belangrijk voordeel van dit middel ten opzichte van oudere middelen uit dezelfde groep is dat het minder slaperigheid geeft.

Levocetirizine wordt op de markt gebracht onder de merknaam Xyzal. Het is in Nederland alleen op doktersrecept verkrijgbaar. Het middel is ontwikkeld door het Belgische bedrijf UCB. Sinds het octrooi op het middel verlopen is worden ook generieke versies op de markt gebracht. Dat zijn goedkopere kopiën van het oorspronkelijke geneesmiddel.

levocetirizine tabletten
Xyzal (levocetirizine) tabletten

Bij welke aandoeningen wordt het gebruik?

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van de klachten van hooikoorts en andere vormen van overgevoeligheid, bijvoorbeeld netelroos (urticaria).

Door wie kan het worden gebruikt?

Dit middel kan worden gebruikt door volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar.

Door wie kan het NIET worden gebruikt?

Gebruik van dit middel wordt ontraden voor mensen die slecht werkende nieren (nierfalen) hebben.

Omdat levocetirizine de placenta (moederkoek) passeert wordt gebruik tijdens de zwangerschap ontraden. Het is namelijk niet goed bekend of het middel schadelijk is voor het ongeboren kind. Omdat het middel wordt uitgescheiden in moedermelk wordt het gebruik door zogende moeders ook ontraden.

Uw arts kan in bovengenoemde situaties toch besluiten het middel voor te schrijven, namelijk als de mogelijke nadelen niet opwegen tegen de voordelen van het gebruik.

Voor elk geneesmiddel geldt dat het niet moet worden gebruikt als de patiënt overgevoelig is voor het betreffende geneesmiddel.

Bijwerkingen levocetirizine

Hoewel levocetirizine minder slaperigheid veroorzaakt dan oudere middelen uit dezelfde groep van geneesmiddelen kan het bij sommige patiënten – ongeveer 5% – toch deze klacht veroorzaken. Andere bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn:

Dosering levocetirizine

Het middel is verkrijgbaar als tablet en als drank. De tabletten bevatten 5 mg levocetirizine, de drank 0,5 mg per milliliter drank.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 5 mg (1 tablet) per dag. De gebruikelijke dosering voor kinderen van 2-6 jaar is 1,25 mg (2,5 ml drank).

Verder lezen / Referenties

Voor aanvullene informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van Xyzal.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Publicatiedatum: 5 januari 2015
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 25 oktober 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven