Maprotiline

Bijgewerkt op 16 april 2023

Wat is maprotiline?

Maprotiline is een geneesmiddel voor de behandeling van depressie. Het werd oorspronkelijk op de markt gebracht onder de merknaam Ludiomil. Tegenwoordig zijn merkloze (generieke) versies van het middel beschikbaar. Maprotiline wordt geleverd als tablet. Er zijn tabletten met 25 milligram, 50 milligram en 75 milligram maprotiline.

Maprotiline is een zogenaamd ‘tricyclisch antidepressivum‘. Middelen die tot deze groep behoren hebben een bepaalde chemische structuur met elkaar gemeen. Lees meer hierover op de webpagina over tricyclische antidepressiva.

verpakking Ludiomil (maprotiline) tabletten
verpakking Ludiomil (maprotiline) tabletten

Hoe werkt maprotiline?

Maprotiline is een antidepressivum. Dergelijke middelen werken doordat ze de beschikbaarheid van signaalstofjes (neurotransmitters) in de hersenen verhogen. Dergelijke signaalstofjes, zoals serotonine en noradrenaline, spelen een belangrijke rol bij de prikkeloverdracht tussen hersencellen. Zenuwprikkels gaan van de ene hersencel over op de volgende via uitlopers van de hersencellen. De ruimte tussen het uiteinde van deze uitlopers en het begin van de volgende hersencel is de ‘synaptische spleet’.

Antidepressiva zoals maprotiline verhogen de hoeveelheid signaalstofjes in de synaptische spleet. Daarmee bevorderen ze de signaaloverdracht tussen hersencellen in bepaalde delen van de hersenen. Dat heeft een gunstig effect bij mensen met een depressie.

In welke dosering?

De gebruikelijke startdosering is 1-3 maal per dag 25 milligram of eenmaal per dag 75 milligram ’s avonds innemen. Bij onvoldoende effect zal de arts de dosering eventueel geleidelijk ophogen tot maximaal 150 milligram per dag. Voor ouderen gelden lagere doseringen.

Indicaties van maprotiline

Maprotiline wordt gebruikt bij de behandeling van depressies. Daarnaast wordt het soms ook voorgeschreven aan mensen met een bipolaire stoornis (manische depressie).

Bijwerkingen van maprotiline

Net als andere medicijnen kan maprotiline ook bijwerkingen geven. De onderstaande bijwerkingen komen het vaakst voor.

Contra-indicaties van maprotiline

Contra-indicaties zijn aandoeningen of omstandigheden waarbij een behandeling niet mag worden gebruikt. De volgende contra-indicaties gelden voor maprotiline:

  • hartaanval (acuut myocardinfarct)
  • (kruis)overgevoeligheid voor andere tricyclische en tetracyclische antidepressiva
  • geleidingsstoornissen van het hart, waaronder het lange-QT-syndroom

Gebruik tijdens zwangerschap

Het is niet goed bekend of gebruik van maprotiline door zwangere vrouwen kan leiden tot afwijkingen bij het ongeboren kind. Daarom zullen artsen het middel alleen voorschrijven als de verwachte voordelen voor de moeder opwegen tegen mogelijke nadelen voor het kind. Sowieso moet het gebruikt in de laatste maanden van de zwangerschap langzaam worden afgebouwd om ontwenningsverschijnselen bij het kind na de geboorte te voorkomen.

Gebruik bij het geven van borstvoeding

Van maprotiline is bekend dat het wordt uitgescheiden in de moedermelk. Baby’s die borstvoeding krijgen van een moeder die maprotiline gebruikt kunnen op die manier bijwerkingen ondervinden. Daarom moet gebruik van het middel door de moeder worden afgeraden als ze borstvoeding geeft. Als de moeder het gebruik van maprotiline niet kan missen is het raadzaam geen borstvoeding te geven.

Verder lezen / Referenties

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van maprotiline.

Andere talen

Engelse vertaling

maprotiline

Duitse vertaling

Maprotilin


maprotiline molecuulstructuur
maprotiline molecuulstructuur (bron: Kuhnmic)

Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 14 mei 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven