Imipramine

Bijgewerkt op 16 april 2023

Wat is imipramine?

Imipramine is een geneesmiddel tegen depressie. Soms wordt het ook voor andere aandoeningen voorgeschreven. Het werd oorspronkelijk op de markt gebracht onder de merknaam Tofranil. Tegenwoordig zijn er in Nederland alleen merkloze versies op de markt. Deze versies zijn beschikbaar als tablet. Eén tablet bevat 25 milligram van de werkzame stof. Voorheen was ook een tablet met 10 milligram van de werkzame stof beschikbaar.

verpakking Tofranil (imipramine)
verpakking Tofranil (imipramine)

Hoe werkt het?

Imipramine verhoogt de beschikbaarheid van signaalstofjes (neurotransmitters) in de hersenen. Dergelijke signaalstofjes, zoals serotonine en noradrenaline, spelen een belangrijke rol bij de prikkeloverdracht tussen hersencellen. Zenuwprikkels gaan van de ene hersencel over op de volgende via uitlopers van de hersencellen. De ruimte tussen het uiteinde van deze uitlopers en het begin van de volgende hersencel is de ‘synaptische spleet’. Imipramine verhoogt de hoeveelheid signaalstofjes in de synaptische spleet. Daarmee bevordert het de signaaloverdracht tussen hersencellen in bepaalde delen van de hersenen. Dat heeft een gunstig effect bij mensen met een depressie.

Bij welke aandoeningen?

Imipramine wordt in eerste instantie gebruikt voor de behandeling van depressie. Daarnaast wordt het soms ook gebruikt bij de behandeling van mensen met een angststoornis, waaronder ook paniekstoornis. Het wordt dus ook gebruikt als anxiolyticum. Ook wordt imipramine soms voorgeschreven bij de behandeling van enuresis nocturna.

Welke bijwerkingen zijn er?

Net als andere antidepressiva kan imipramine bijwerkingen geven. De onderstaande bijwerkingen komen het meest voor.

Welke contra-indicaties zijn er?

Imipramine mag niet worden gebruikt door mensen met:

Gebruik tijdens zwangerschap

Gebruik van imipramine door zwangere vrouwen geeft een licht verhoogde kans op het ontstaan van hartafwijkingen bij het ongeboren kind. Het gaat meestal om een ventrikelseptumdefect (VSD) of een atriumseptumdefect (ASD). Daarom mag imipramine alleen worden gebruikt tijdens zwangerschap als de voordelen van gebruik van het middel voor de moeder opwegen tegen de mogelijke nadelen voor het kind.

Als het middel tijdens de zwangerschap wordt gebruikt wordt aanbevolen om, indien mogelijk, de dosering gedurende de laatste weken voor de bevalling af te bouwen. Dit vermindert de kans op het optreden van onthoudingsverschijnselen bij de baby.

Gebruik bij het geven van borstvoeding

Het kan voorkomen dat geneesmiddelen die worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven worden uitgescheiden in de moedermelk. Dat kan leiden tot bijwerkingen bij de baby.

Van imipramine is inderdaad bekend dat het overgaat in de moedermelk. Er is echter weinig bekend over mogelijke nadelige effecten bij het kind. Daarom moet in elk individueel geval het mogelijke risico ervan worden afgewogen tegen de voordelen van het geven van borstvoeding.

Andere talen

Engelse vertaling

imipramine

Duitse vertaling

Imipramin


imipramine molecuulstructuur
imipramine molecuulstructuur (bron: Harbin)

Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 14 mei 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven