Anesthetica

Bijgewerkt op 21 augustus 2023

Wat zijn anesthetica?

Anesthetica zijn geneesmiddelen die het gevoel van pijn blokkeren. Zo zorgen ze ervoor dat pijnprikkels niet meer gevoeld worden. Wanneer ze direct in het bloed worden toegediend verminderen ze ook het bewustzijn. Anesthetica worden vooral gebruikt bij operaties.

Welke anesthetica zijn er?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen lokale anesthetica en systemische of algehele anesthetica. Lokale anesthetica worden gebruikt voor lokale verdoving. Systemische anesthetica worden gebruikt voor algehele anesthesie. Bij deze laatste groep wordt onderscheid gemaakt tussen middelen die direct in de bloedbaan (intraveneus) worden toegediend en middelen die via een kapje worden ingeademd.

De volgende geneesmiddelen worden beschouwd als lokaal anestheticum:

De volgende geneesmiddelen worden beschouwd als algeheel anestheticum:

 • toediening in het bloed (intraveneus):
 • toediening door inademing via een kapje:
  • chloroform
  • cyclopropaan
  • desfluraan
  • enfluraan
  • etheen
  • ether
  • halothaan
  • isofluraan
  • lachgas (N2O)
  • sevofluraan

Hoe werken ze?

Anesthetica werken doordat ze binden met bepaalde structuurtjes op zenuwcellen en hersencellen. Dergelijke structuurtjes worden receptoren genoemd. Ze spelen een rol bij het doorlaten of tegenhouden van signaalstofjes (neurotransmitters). Dat zijn stofjes die ervoor zorgen dat zenuwprikkels door zenuwcellen en hersencellen worden geleid. Door de receptoren te beïnvloeden kunnen anesthetica pijn en bewustzijn onderdrukken. Voorbeelden van receptoren die een rol spelen bij de werking van anesthetica zijn GABA-receptoren en NMDA-receptoren.

It is postulated that general anaesthetics exert their action by the activation of inhibitory central nervous system (CNS) receptors, and the inactivation of CNS excitatory receptors. The relative roles of different receptors is still under debate, but evidence exists for particular targets being involved with certain anaesthetics and drug effects.[2][6][7]

Bij welke aandoeningen worden ze gebruikt?

Anesthetica worden vooral gebruikt in de anesthesiologie. Algehele anesthetica worden gebruikt om tijdens grotere operaties het bewustzijn te verminderen en het waarnemen van pijn te blokkeren. Lokale anesthetica worden gebruikt bij kleine operatieve ingrepen om gevoel van pijn te onderdrukken. Ze verminderen dus niet het bewustzijn.

Engelse vertaling

anesthetics (Amerikaanse spelling), anaesthetics (Engelse spelling)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven