Aldosteronantagonisten

Bijgewerkt op 28 augustus 2023

Wat zijn aldosteronantagonisten?

Aldosteronantagonisten zijn geneesmiddelen die de werking van aldosteron tegengaan. Ze worden voornamelijk gebruikt bij de behandeling van hartfalen. Omdat aldosteron inwerkt op de zogenaamde mineralocorticoïd-receptoren worden deze geneesmiddelen ook wel ‘mineralocorticoïd-receptor antagonisten’ genoemd. Andere namen die worden gebruikt voor deze middelen zijn aldosteronreceptor-antagonisten en aldosteronreceptor-blokkers.

Welke zijn er?

De volgende geneesmiddelen worden gerekend tot de aldosteronantagonisten:

Eplerenon en spironolacton zijn chemisch verwant en afgeleid van het steroïd-molecuul. Finerenon is dat niet. Daarom wordt finerenon ook wel een niet-steroïdale aldosteronantagonist genoemd.

Hoe werken ze?

Zoals de naam al zegt gaan aldosteronantagonisten de werking van aldosteron tegen. Aldosteron is een hormoon dat wordt aangemaakt en uitgescheiden door de bijnierschors. Via het bloed komt aldosteron in de nieren. Daar zorgt het ervoor dat natrium wordt vastgehouden in het bloed, in plaats van uitgescheiden in de urine. Het natrium gehalte van het bloed neemt toe. Daarnaast wordt de uitscheiding van kalium in de urine juist bevordert. Het kalium gehalte van het bloed gaat daardoor omlaag.

Aldosteronantagonisten zorgen ervoor dat meer natrium wordt uitgescheiden in de urine. Het natrium gehalte in het bloed neemt daardoor af. Omdat natrium water vasthoudt zal ook meer water worden uitgescheiden in de urine. Aldosteronantagonisten werken op die manier als een plaspil (diureticum). Het kalium gehalte van het bloed neemt juist toe.

Bij welke aandoeningen worden ze gebruikt?

Aldosteronantagonisten worden gebruikt bij de behandeling van hartfalen. Daarnaast worden ze ook gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Conn (primair hyperaldosteronisme).

Engelse vertaling

aldosterone antagonist, antimineralocorticoids, mineralocorticoid receptor antagonists, MCRA’s

Synoniemen

mineralocorticoïd-receptor antagonisten, aldosteronantagonist, mineralocorticoïd-receptor antagonist, MRA, aldosteronreceptor-antagonisten, aldosteronreceptor-blokkers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven