Perindopril

Bijgewerkt op 4 april 2023

Wat is perindopril?

Perindopril is een geneesmiddel tegen hoge bloeddruk. Ook wordt het gebruikt bij de behandeling van hartfalen. Het middel is ontwikkeld door het franse farmaceutische bedrijf Servier.

Perindopril wordt op de markt gebracht onder de merknaam Coversyl. Daarnaast zijn ook generieke (merkloze) producten met perindopril beschikbaar.

Coversyl wordt geleverd als tabletten. Er zijn tabletten met 2,5 mg, 5 mg en 10 mg perindopril. Het gaat in dit geval om perindopril arginine.

Servier brengt ook een combinatie van perindopril en indapamide op de markt. De merknaam van dit middel is Coversyl Plus.

Coversyl (perindopril) tabletten

Er zijn ook generieke tabletten die 2 mg, 4 mg en 8 mg perindopril bevatten. Deze bevatten echter perindopril tert-butylamine. Dat is een ander zout van perindopril.

Hoe werkt het?

ACE-remmer

Perindopril is een zogenaamde ‘ACE-remmer‘. Dat betekent dat het na inname het stofje ‘ACE’ in het lichaam remt. ‘ACE’ staat voor ‘angiotensine converterend enzym’. ACE wordt aangemaakt door cellen in de wand van bloedvaten.

In het lichaam wordt perindopril omgezet in de werkzame metaboliet perindoprilaat.

Afname omzetting angiotensine I → angiotensine II

In ons lichaam zorgt ACE ervoor dat angiotensine I wordt omgezet naar angiotensine II. Angiotensine II zorgt ervoor dat de spiertjes in de wanden van de slagaders samentrekken. De slagaders zullen daardoor samenknijpen. Het gevolg is dat de bloeddruk omhoog gaat.

De werking van angiotensine II loopt onder andere via het stofje bradykinine. Bradykinine zorgt in ons lichaam voor verwijding van bloedvaten. Dat leidt tot verlaging van de bloeddruk. Angiotensine II breekt bradykinine af.

Daling bloeddruk

Door de werking van ACE te remmen zal minder angiotensine I worden omgezet naar angiotensine II. De hoeveelheid angiotensine II zal afnemen. Daardoor zullen de spiertjes in de bloedvatwand verslappen. Het gevolg is dat de weerstand van de bloedvaten afneemt, waardoor de bloeddruk daalt.

Werking bij hartfalen

Doordat bij gebruik van ACE-remmers de bloedvaten ontspannen hoeft het hart minder hard te werken om toch voldoende bloed rond te pompen. Dat is van belang bij de behandeling van hartfalen. Bij mensen met hartfalen werkt de hartspier niet goed. Door het verlagen van de weerstand in de bloedvaten kan met behulp van ACE-remmers makkelijker bloed worden rondgepompt. In medische termen wordt gezegd dat ACE-remmers de ‘afterload’ (nabelasting) van het hart doen afnemen.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Perindopril wordt gebruikt bij de behandeling van:

Welke bijwerkingen kan het geven?

Net als andere medicijnen kan perindopril bijwerkingen geven. De onderstaande bijwerkingen worden het vaakst gemeld.

Contra-indicaties perindopril

Contra-indicaties zijn aandoeningen of omstandigheden waarbij een bepaalde behandeling NIET mag worden toegepast. Voor perindopril geldt dat het niet mag worden gebruikt door mensen die wel eens angio-oedeem hebben gehad. Verder geldt dat mensen die overgevoelig zijn voor ACE-remmers het middel ook niet mogen gebruiken.

Gebruik tijdens zwangerschap

Bij gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap bestaat altijd het risico dat het geneesmiddel via de placenta in het bloed van het kind terecht komt. Als dat zo is kan het geneesmiddel mogelijk schade toebrengen aan het ongeboren kind. Zo kunnen aangeboren afwijkingen ontstaan. Geneesmiddelen die op deze wijze aangeboren afwijkingen kunnen veroorzaken worden ’teratogeen’ genoemd.

Van ACE-remmers als perindopril is bekend dat ze in de periode van de 4de-9de zwangerschapsmaand afwijkingen kunnen veroorzaken. Het gaat om afwijkingen als:

  • onderontwikkelde longen (longhypoplasie)
  • vertraagde groei van het ongeboren kind (intra-uteriene groeivertraging)
  • persisterende ductus arteriosus
  • onderontwikkelde schedel (schedelhypoplasie)

Daarnaast kunnen ACE-remmers vanwege hun werking ook leiden tot verlaging van de bloeddruk bij het ongeboren kind. Ook kunnen afwijkingen aan de nieren ontstaan.

Om deze redenen mag perindopril in de periode vanaf de 4de zwangerschapsmaand niet worden gebruikt. Gebruik gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt afgeraden. Vrouwen die het middel gebruiken en zwanger willen worden zullen daarom op een ander medicijn worden ingesteld.

Gebruik tijdens het geven van borstvoeding

Bij gebruik van geneesmiddelen door vrouwen die borstvoeding geven bestaat het risico dat een middel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Als dat zo is kan het kind via de moedermelk kleine hoeveelheden van het geneesmiddel binnenkrijgen. Dat kan leiden tot bijwerkingen bij het kind.

Van perindopril is niet goed bekend of het wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom wordt zogende vrouwen ontraden om perindopril te gebruiken.

Verder lezen / Referenties

Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van Coversyl.


perindopril molecuulstructuur
perindopril molecuulstructuur (bron: Vaccinationist)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven