Furosemide

Bijgewerkt op 11 januari 2022 door Simpto.nl

Wat is furosemide?

Furosemide is een plasmiddel. Plasmiddelen zijn geneesmiddelen die de uitscheiding van de urine door de nieren bevorderen. Je gaat er dus meer van plassen. Dergelijke geneesmiddelen worden gebruikt bij de behandeling van aandoeningen waarbij te veel vocht in het lichaam aanwezig is, zoals bijvoorbeeld oedeem, hoge bloeddruk en hartfalen.

Furosemide werd oorspronkelijk op de markt gebracht onder de merknaam Lasix. Momenteel is Lasix nog steeds beschikbaar als tablet en als capsule met gereguleerde afgifte. Daarnaast zijn merkloze (generieke) producten beschikbaar. Generiek furosemide wordt geleverd als tablet, als drank en als injectievloeistof.

Bij welke aandoeningen?

Furosemide wordt gebruikt bij de behandeling van:

Welke dosering?

De dosering is afhankelijk van de reden (indicatie) waarvoor het gegeven wordt. Vaak wordt begonnen met eenmaal of tweemaal per dag 20 mg, of eenmaal per twee dagen 40 mg. Wanneer dat onvoldoende effect heeft kan de dosering opgehoogd worden. Bij toediening via een infuus worden soms hogere doseringen gebruikt. De aanbevolen maximale dosering voor volwassenen is 1500 mg per dag. De behandelend arts kan in uitzonderlijke gevallen redenen hebben om van deze maximale dosering af te wijken. Bij ouderen wordt aanbevolen om met een lage dosering te beginnen en, zo nodig, de dosering langzaam op te hogen.

De tabletten en capsules dienen in z’n geheel te worden ingenomen op een lege maag. Dus niet kauwen.

Welke bijwerkingen zijn er?

Net als andere medicijnen kan furosemide bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn een licht gevoel in het hoofd bij opstaan of overeind komen (door orthostatische hypotensie) en uitdroging. Ook komen afwijkingen in het bloed vaak voor, zoals verlaging van het natrium gehalte, verhoging van het triglyceride gehalte, verhoging van het creatinine gehalte en verhoging van het hematocriet.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van Lasix.


furosemide - chemische structuur
furosemide – chemische structuur

Plaats een reactie