Flupentixol

Wat is flupentixol?

Flupentixol is een geneesmiddel tegen psychosen (antipsychoticum). Het wordt vooral gebruikt bij de behandeling van mensen met schizofrenie. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor de behandeling van manische episoden bij mensen met een bipolaire stoornis.

Flupentixol wordt op de markt gebracht onder de merknaam Fluanxol. Fluanxol wordt geleverd als tabletten en als injectievloeistof.

Fluanxol tabletten

De tabletten zijn beschikbaar in drie verschillende sterktes: met 0,5 milligram, 1 milligram en 5 milligram flupentixol.

verpakking Fluanxol (flupentixol) tabletten
verpakking Fluanxol (flupentixol) tabletten (bron: ZngZng)

Fluanxol injectievloeistof

De injectievloeistof wordt geleverd in twee verschillende sterkte: 20 milligram/milliliter en 100 milligram/milliliter. Het bevat flupentixol-decanoaat. Bij deze vorm van flupentixol is een extra molecuul ingebouwd. Hierdoor wordt het middel veel langzamer afgebroken in het lichaam. Het is daardoor langer werkzaam. Daardoor kan het worden gebruikt als ‘depot-injectie’.

Hoe werkt flupentixol?

Net als andere antipsychotica werkt flupentixol doordat het neurotransmitters in de hersenen beïnvloedt. Neurotransmitters zijn signaalstofjes die ervoor zorgen dat zenuwprikkels van de ene naar de andere hersencel worden doorgegeven. Bij mensen met schizofrenie spelen vooral de neurotransmitters dopamine en serotonine een belangrijke rol. Antipsychotica beïnvloeden de hoeveelheid dopamine en serotonine in bepaalde delen van de hersenen.

Toepassingen (indicaties) van flupentixol

Flupentixol wordt gebruikt bij de behandeling van schizofrenie. Daarnaast wordt het ook gebruikt bij de behandeling van een manische episode bij mensen met manische depressiviteit (bipolaire stoornis).

Het ‘depot-preparaat’ (injectie met flupentixol-decanoaat) wordt gebruikt als onderhoudsbehandeling bij mensen die regelmatig een psychose doormaken. Bij hen vermindert het middel het aantal psychosen.

Bijwerkingen flupentixol

Net als andere middelen tegen psychoses kan ook flupentixol bijwerkingen geven. De volgende bijwerkingen komen het meest voor:

Gebruik tijdens zwangerschap

Als vrouwen die zwanger zijn geneesmiddelen gebruiken bestaat het risico dat die geneesmiddelen de placenta (moederkoek) passeren. In dat geval komen (kleine hoeveelheden) van het geneesmiddel in de bloedsomloop van het ongeboren kind terecht. Sommige geneesmiddelen kunnen op die manier de groei en/of ontwikkeling van het ongeboren kind nadelig beïnvloeden. Dat kan leiden tot aangeboren afwijkingen bij het kind.

Van flupentixol is bekend dat het in geringe hoeveelheden de placenta passeert. Het is echter niet goed bekend in hoeverre dat schade bij het ongeboren kind veroorzaakt. Bij onderzoek met dieren is dat in ieder geval nooit aangetoond.

Als flupentixol gedurende de laatste fase van de zwangerschap wordt gebruikt kan het voorkomen dat het kind na de geboorte bijwerkingen of onthoudingsverschijnselen vertoont.

Vanwege de mogelijke schadelijke effecten wordt flupentixol alleen voorgeschreven aan zwangere vrouwen als de voordelen van gebruik voor de moeder opwegen tegen de mogelijke nadelen voor het kind.

Gebruik tijdens periode van borstvoeding

Als vrouwen die borstvoeding geven tevens geneesmiddelen gebruiken bestaat het risico dat (kleine hoeveelheden) van het geneesmiddel worden uitgescheiden in de moedermelk. In dat geval zal het zogende kind kleine hoeveelheden van het geneesmiddel binnenkrijgen.

Van flupentixol is bekend dat kleine hoeveelheden inderdaad worden uitgescheiden in de moedermelk. Dit zou dus kunnen leiden tot bijwerkingen van het middel bij het kind. Om die reden zal worden afgewogen of de voordelen van gebruik voor de moeder opwegen tegen de mogelijke nadelen voor het kind.


flupentixol molecuulstructuur
flupentixol molecuulstructuur (bron: Von Jü)

Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 24 juli 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2018

Plaats een reactie