Eculizumab

Bijgewerkt op 22 februari 2022 door Simpto.nl

Wat is eculizumab?

Eculizumab is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van mensen met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie. Het wordt op de markt gebracht onder de merknaam Soliris. Soliris wordt geleverd als concentraat voor infusievloeistof. Het middel wordt via een infuus direct in de bloedbaan (intraveneus) toegediend.

Hoe werkt het?

Eculizumab is een zogenaamd ‘monoklonaal antilichaam‘. Dat is een stofje dat heel gericht bindt met een bepaalde structuur in het menselijk lichaam. Het middel wordt gerekend tot de immunosuppressiva. Dat zijn geneesmiddelen die het afweersysteem onderdrukken.

Bij welke aandoeningen?

Eculizumab is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van mensen met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie. Daarnaast wordt het soms ook gebruikt bij de behandeling van hemolytisch uremisch syndroom en myasthenia gravis.

Welke bijwerkingen geeft ’t?

Net als andere geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven. Onderstaande bijwerkingen komen het vaakst voor.

Ook kunnen afwijkingen in het bloed optreden, zoals:

Verder lezen / Referenties

Voor aanvullende informatie over eculizumab verwijzen wij naar de EPAR van Soliris. EPAR staat voor ‘European Public Assessment Report’. Het is een officieel document van de europese gezondheidsautoriteiten.

Plaats een reactie