Brexpiprazol

Bijgewerkt op 22 december 2021 door Simpto.nl

Wat is brexpiprazol?

Brexpiprazol is een geneesmiddel tegen psychoses en schizofrenie (antipsychoticum). Het wordt op de markt gebracht door Lundbeck onder de merknaam Rxulti. Rxulti wordt geleverd als filmomhulde tabletten. Deze tabletten zijn verkrijgbaar in vier sterktes, namelijk met 1 mg, 2 mg, 3 mg en 4 mg brexpiprazol.

Hoe werkt het?

Brexpiprazol blokkeert, net als veel andere antipsychotica, de werking van bepaalde neurotransmitters (signaalstofjes) in de hersenen. Het gaat om de neurotransmitters dopamine en serotonine.

Bij welke aandoeningen wordt het gebruikt?

Brexpiprazol wordt gebruikt bij de behandeling van schizofrenie.

Welke dosering?

De aanbevolen begindosering is eenmaal per dag 1 mg brexpiprazol gedurende vier dagen. Vervolgens eenmaal per dag 2 mg. Als dat onvoldoende effect geeft kan eventueel vanaf de achtste dag van de behandeling worden verhoogd naar maximaal eenmaal per dag 4 mg. De tabletten kunnen zowel met als zonder voedsel worden ingenomen.

Welke bijwerkingen geeft het?

Net als andere antipsychotica kan brexpiprazol bijwerkingen geven. De volgende bijwerkingen komen vaak voor: verhoogd prolactine gehalte in het bloed (hyperprolactinemie), sufheid, aankomen in gewicht, duizeligheid, trillen van de handen (tremor), misselijkheid, braken, diarree, rugpijn, huiduitslag, en een gevoel van innerlijke onrust (acathisie). Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de Samenvatting van de Productkenmerken in de EPAR van Rxulti. EPAR staat voor European Public Assessment Report. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

Engelse vertaling

brexpiprazole

ATC-code

N05AX16

Plaats een reactie