Botgroeistimulator

Bijgewerkt op 11 september 2023

Wat is een botgroeistimulator?

Een botgroeistimulator is een apparaat dat wordt gebruikt om het herstel van botbreuken (fracturen) te versnellen. Er zijn twee typen botgroeistimulatoren, de zogenaamde PEMF-botgroeistimulator en de LIPUS-botgroeistimulator.

Er is momenteel een discussie gaande over de extra kosten die behandeling met een botgroeistimulator met zich meebrengt. Ook is niet echt bewezen of en bij welk type botfracturen de behandeling werkzaam is. Om die reden worden botgroeistimulatoren niet standaard bij de behandeling van botbreuken gebruikt.

PEMF-stimulatie

PEMF staat voor Pulsed ElectroMagnetic Field. Bij deze techniek wordt ter hoogte van de botbreuk een apparaat aangebracht. Dit apparaat geeft elektromagnetische pulsen af. Deze elektromagnetische pulsen zetten botcellen aan tot groei. Waarschijnlijk gebeurt dit doordat de pulsen leiden tot afgifte van botgroeistimulerende stoffen.

LIPUS-stimulatie

LIPUS staat voor Low-Intensity Pulsed Ultrasonography. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van hoge frequentie geluidsgolven. Door de geluidsgolven via de huid toe te passen ter hoogte van de botbreuk wordt de groei van botweefsel gestimuleerd.

Verder lezen / Referenties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven