Bloedtransfusie

Bijgewerkt op 17 september 2021 door Simpto.nl

Wat is een bloedtransfusie?

Een bloedtransfusie is een behandeling waarbij bloed wordt toegediend aan een patiënt die bloed nodig heeft. Het bloed dat wordt toegediend zit in een zakje. Via een slangetje wordt het bloed vanuit het zakje direct toegediend in een bloedvat van de patiënt.

Bij welke aandoeningen?

Bloedtransfusies worden gegeven als het lichaam te weinig bloed heeft. Dat kan zijn vanwege bloedverlies door een operatie of een grote wond, maar bijvoorbeeld ook vanwege een ziekte. Voorbeelden van aandoeningen waarbij een bloedtransfusie nodig kan zijn zijn bepaalde vormen van kanker, myelodysplasie, ernstige bloedarmoede, sikkelcelanemie en thalassemie.

Bloedtransfusie bij kanker

Behandeling met antikankermiddelen (chemotherapie) tast het beenmerg aan. Dat leidt tot een verminderde aanmaak van bloedcellen. Een tekort aan rode bloedcellen kan worden aangevuld met een bloedtransfusie met rode bloedcellen. Een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) kan worden aangevuld met een bloedtransfusie met bloedplaatjes (trombocytentransfusie).

Bloedtransfusie bij bloedarmoede

Bloedarmoede is een tekort aan rode bloedcellen. Dit kan leiden tot een tekort aan zuurstof in het lichaam. De rode bloedcellen transporteren immers zuurstof vanuit de long naar elders in het lichaam. Bij ernstige vormen van bloedarmoede kan het nodig zijn een bloedtransfusie met rode bloedcellen toe te dienen.

Waar komt het bloed vandaan?

Meestal is bloed voor een bloedtransfusie afkomstig van bloeddonors. Soms is het bloed dat eerder van de patiënt zelf is afgenomen.

Waar bestaat het uit?

Een bloedtransfusie kan bestaan uit rode bloedcellen (erytrocyten), bloedplaatjes (trombocyten) of bloedplasma.

Welke bijwerkingen zijn er?

tekst volgt

Engelse vertaling

blood transfusion

Plaats een reactie