Axicabtagene ciloleucel

Bijgewerkt op 11 maart 2024

Wat is axicabtagene ciloleucel?

Axicabtagene ciloleucel is een geneesmiddel tegen bepaalde vormen van lymfeklierkanker. Het wordt op de markt gebracht door Gilead onder de merknaam Yescarta. Yescarta wordt geleverd als injectievloeistof voor toediening via een infuus. Het middel is geregistreerd als weesgeneesmiddel.

Bij welke aandoeningen?

Axicabtagene ciloleucel wordt gebruikt voor stamceltransplantaties bij volwassen patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (PMBCL).

Hoe werkt het?

Bij de patiënt worden T-cellen verwijderd. In een laboratorium wordt aan deze cellen langs biotechnologische weg DNA toegevoegd. Hierdoor gaan de T-cellen bepaalde stofjes (receptoren) aanmaken die op de celmembraan van de T-cel gaan zitten. Deze stofjes worden met een engelse naam chimeric antigen receptors genoemd. De op deze manier aangepaste cellen worden met een engelse naam ‘CAR-T’s’ genoemd. Dat staat voor ‘chimeric antigen receptor T cells’.

Die receptoren binden heel gericht met eiwitten die aan het oppervlak van de kankercellen zitten. De aangepaste T-cellen (CAR-T’s) zijn daardoor in staat om de kankercellen heel gericht aan te vallen en te vernietigen.

Vervolgens worden deze aangepaste T-cellen (CAR-T’s) via een infuus weer toegediend aan de patiënt. In het lichaam nestelen de CAR-T’s zich in het beenmerg. Daar gaan ze zich vermenigvuldigen. Doordat ze heel gericht binden met de kankercellen ontstaat op deze manier een langere tijd aanhoudende afweerreactie tegen de kanker. Het is daarom een vorm van immunotherapie.

Welke dosering?

Yescarta wordt eenmalig toegediend via een infuus. Voor informatie over de dosering verwijzen wij naar de EPAR van Yescarta. EPAR staat voor European Product Assessment Review. Het is een officieel document van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

Welke bijwerkingen geeft het?

Axicabtagene ciloleucel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Zo kan het leiden tot het zogenaamde cytokine release syndroom. Dit ontstaat doordat op grote schaal kankercellen kapot gaan. Dat leidt ertoe dat de inhoud van de kankercellen, met daarin allerlei verschillende stofjes, terechtkomt in het bloed. Dit kan leiden tot klachten als koorts, koude rillingen, kortademigheid en huiduitslag. Kijk voor meer informatie hierover op de webpagina over het cytokine release syndroom. Verder kan axicabtagene ciloleucel infecties veroorzaken en de hersenen aantasten (encefalopathie). Dit laatste kan leiden tot klachten als hoofdpijn, verwardheid en sufheid. Kijk voor aanvullende informatie in de EPAR van Yescarta.

Engelse vertaling

axicabtagene ciloleucel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven