Wat is atazanavir?

Atazanavir is een geneesmiddel tegen HIV-infectie. Het wordt op de markt gebracht onder de merknaam Reyataz.

Reyataz is beschikbaar als capsules. Er zijn drie sterktes, namelijk met respectievelijk 150 mg, 200 mg, en 300 mg atazanavir.

Reyataz wordt op de markt gebracht door Bristol-Myers Squibb.

Hoe werkt atazanavir?

Atazanavir is een zogenaamde ‘HIV-proteaseremmer’. Dat betekent dat het een bepaald enzym in het HIV-virus remt. Dit enzym wordt ‘HIV-protease’ genoemd. HIV-protease speelt een belangrijke rol bij de vermenigvuldiging van het HIV-virus. Door HIV-protease te remmen gaat atazanavir de vermenigvuldiging van het HIV-virus tegen.

Bijwerkingen van atazanavir

Net als andere geneesmiddelen kan atazanavir bijwerkingen geven. De volgende bijwerkingen komen het vaakst voor:

Verder kan atazanavir het bilirubine gehalte in het bloed verhogen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de EPAR van atazanavir. EPAR staat voor ‘European Public Assessment Report’. Het is een officieel document van de europese gezondheidsautoriteiten.