Andexanet alfa

Bijgewerkt op 13 november 2019 door Simpto.nl

Wat is andexanet alfa?

Andexanet alfa – kortweg ‘andexanet’ – is een geneesmiddel dat de werking van bepaalde stollingsremmers tegengaat. Het middel wordt toegediend als injectie of per infuus.

Sinds een aantal jaren zijn antistollingsmiddelen op de markt die stollingsfactor Xa remmen, zoals bijvoorbeeld de middelen Eliquis (apixaban) en Xarelto (rivaroxaban). Deze middelen worden stollingsfactor Xa-remmers genoemd. Ze worden gebruikt voor de behandeling en preventie van trombose, longembolie en hersenembolie. Ze worden ook gebruikt voor het voorkomen van een beroerte bij mensen met boezemfibrilleren.

Een belangrijk nadeel van deze antistollingsmiddelen is dat ze bloedingen kunnen veroorzaken. Bij ongeveer 3% van de patiënten die wordt behandeld met stollingsfactor Xa-remmers ontstaat een serieuze bloeding. Het middel andexanet alfa is ontwikkeld om bij deze patiënten de bloeding te stoppen.

Op dit moment is andexanet nog niet beschikbaar in Nederland.

Plaats een reactie