Amifampridine

Bijgewerkt op 10 juni 2021

Wat is amifampridine?

Amifampridine is een geneesmiddel voor de behandeling van het Lambert-Eaton-myastheniesyndroom (LEMS) bij volwassenen. Het middel wordt in Nederland verkocht onder de merknaam Firdapse. Firdapse wordt geleverd als tablet. Elke tablet bevat 10 mg amifampridine.

Omdat Firdapse is ontwikkeld voor de behandeling van een zeldzame ziekte heeft het de status van weesgeneesmiddel gekregen.

amifampridine (Firdapse) - werking, toepassingen, bijwerkingen
amifampridine (Firdapse) – werking, toepassingen, bijwerkingen

Toepassingen van amifampridine

Amifampridine wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van het myastheen syndroom van Lambert-Eaton bij volwassenen.

Welke dosering?

De tabletten hebben een breukstreep. Hierdoor is het ook mogelijk om veelvouden van 5 mg te doseren. De gebruikelijke startdosering is driemaal per dag 5 mg. Vaak wordt dosering na een aantal dagen verhoogd met 5 mg, tot maximaal 60 mg per dag.

Soms zal de behandelend arts besluiten nog hogere doseringen voor te schrijven. Dat kan echter alleen onder strengen controle. Bij hogere doseringen neemt de kans op ernstige bijwerkingen namelijk toe. Voor mensen met een slecht werkende lever of slecht werkende nieren gelden lagere doseringen.

Volg altijd het voorschrift van de behandelend arts. Dit kan afwijken van de hier vermelde doseringen.

Bijwerkingen amifampridine

Net als andere medicijnen kan amifampridine bijwerkingen geven. De volgende bijwerking kunnen voorkomen (in afnemende frequentie):

Gebruik tijdens zwangerschap

Als zwangere vrouwen geneesmiddelen gebruiken bestaat het risico dat het middel via de placenta in het bloed van het ongeboren kind terechtkomt. Als dat gebeurt kan dat in sommige gevallen leiden tot afwijkingen bij het kind. In dat geval wordt gesproken van ’teratogeniteit’ van het geneesmiddel.

Het is niet goed bekend of amifampridine de placenta kan passeren en schade aan het ongeboren kind kan veroorzaken. Daarom wordt het gebruik van amifampridine door zwangere vrouwen zekerheidshalve ontraden.

Om te voorkomen dat een vrouw zwanger raakt tijdens behandeling met amifampridine moet goede anticonceptie worden toegepast.

Gebruik tijdens het geven van borstvoeding

Als vrouwen die borstvoeding geven geneesmiddelen gebruiken bestaat het risico dat kleine hoeveelheden van het geneesmiddel worden uitgescheiden in de moedermelk. Als dat gebeurt kan dat leiden tot bijwerkingen bij het kind.

Het is niet bekend of amifampridine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Uit onderzoek bij dieren is echter gebleken dat dat wel het geval is, maar zonder dat dat tot nadelige effecten heeft geleid. Daarom moet bij zogende vrouwen het voordeel van het gebruik van amifampridine worden afgewogen tegen de mogelijke nadelen.

Contra-indicaties amifampridine

Het gebruik van amifampridine is gecontraïndiceerd bij mensen met:

  • Epilepsie;
  • Astma die niet onder controle is;
  • Aangeboren verlengde QT-syndroom.

Verder lezen / Referenties

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van amifampridine.

Andere talen

Duitse vertaling

Amifampridin

Synoniemen

Andere namen voor amifampridine zijn pyridine-3,4-diamine, 3,4-diaminopyridine, en 3,4-DAP.


amifampridine molecuulstructuur
amifampridine molecuulstructuur

Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 27 april 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 27 april 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven