Alirocumab

Wat is alirocumab?

Alirocumab is een geneesmiddel tegen een verhoogd cholesterol gehalte in het bloed (hypercholesterolemie). Het wordt in Nederland op de markt gebracht door Sanofi-Aventis onder de merknaam Praluent. Praluent wordt toegediend via een injectiepen voor injectie onder de huid (subcutane injectie). Er zijn injectiepennen met 75 mg en met 150 mg alirocumab.

Praluent (alirocumab) injectiepen
Praluent (alirocumab) injectiepen

Hoe werkt het?

Alirocumab verlaagt vooral het zogenaamde LDL-cholesterol gehalte in het bloed. Daarnaast nemen ook de gehaltes van andere vetten in het bloed af, zoals ApoB, niet-HDL-cholesterol, VLDL-cholesterol, triglyceriden en lipoproteïne a.

Monoclonaal antilichaam

Alirocumab is een zogenaamd ‘humaan monoklonaal antilichaam‘. Dat is een antistof die gericht is tegen een bepaald stofje in het menselijk lichaam. In dit geval gaat het om een stofje dat ‘PCSK9-eiwit’ wordt genoemd. Alirocumab behoort daarom tot een nieuwe groep geneesmiddelen die ‘PCSK9-remmers‘ worden genoemd. Een andere PCSK9-remmer is evolocumab.

PCSK9-remming

Het PCSK9-eiwit bindt met een de zogenaamde ‘low-density lipoproteïne receptor’ (LDL-receptor). Deze LDL-receptor zorgt ervoor dat LDL-cholesterol vanuit het bloed wordt opgenomen in de cellen. Binding van het PCSK9-eiwit met deze LDL-receptor leidt ertoe dat de LDL-receptor wordt afgebroken. Daardoor kan minder LDL-cholesterol worden verwijderd uit het bloed.

Door PCSK9 te remmen voorkomt alirocumab dat de LDL-receptoren worden afgebroken. Zo bevordert het opname van LDL-cholesterol vanuit het bloed in de cellen. Het LDL-cholesterol gehalte in het bloed zal zo omlaag gaan.

Lang werkzaam

Na toediening via een injectie onder de huid zal alirocumab na 4-8 uur gaan werken. Omdat het middel heel langzaam wordt afgebroken in het lichaam zal het lang actief blijven. Daarom hoeft het maar eenmaal per 2-4 weken worden toegediend.

Hoe goed werkt alirocumab?

Alirocumab verlaagt het LDL-cholesterol gehalte bij patiënten met hypercholesterolemie die al behandeld worden met een statine (zoals simvastatine).

Werkzaamheid van alirocumab ten opzichte van placebo bij patiënten die al behandeld worden met simvastatine.
Werkzaamheid van alirocumab ten opzichte van placebo bij patiënten die al behandeld worden met simvastatine (bron: NEJM).

Bij welke aandoeningen?

Alirocumab wordt gebruikt bij de behandeling van zogenaamde ‘primaire hypercholesterolemie’.

Alirocumab wordt meestal voorgeschreven als andere cholesterolverlagende middelen, zoals simvastatine, atorvastatine en rosuvastatine, of een combinatie van simvastatine en ezetimibe, onvoldoende werken.

Alirocumab wordt soms ook voorgeschreven aan mensen met hypercholesterolemie die middelen als simvastatine niet goed verdragen.

Dosering

De gebruikelijke begindosering is éénmaal per twee weken een injectie met 75 milligran alirocumab. Soms zal de arts een hogere begindosering voorschrijven. Na een aantal weken zal het cholesterol gehalte van het bloed worden gecontroleerd. Op grond van de uitslag hiervan kan de dosering eventueel worden aangepast.

Hoe toedienen?

De injectie moet onder de huid worden toegediend. Dat kan bijvoorbeeld in de buik, het bovenbeen of de bovenarm. Kies daarvoor een gedeelte van de huid dat niet is aangetast door zonnebrand, huiduitslag of een andere huidaandoening.

Om aantasting van de huid en het onderhuidse vetweefsel te voorkomen mag maximaal 150 mg op één plaats worden toegediend. Dus bij hogere doseringen, bijvoorbeeld 300 mg per keer, moet op twee verschillende plekken worden toegediend.

Wat doen als je een injectie vergeten bent?

Een vergeten dosis moet zo snel mogelijk worden toegediend. Dus niet overslaan. Na toediening van de vergeten dosis moet het originele schema weer worden hervat.

Bijwerkingen

Net als andere geneesmiddelen kan ook alirocumab bijwerkingen geven. Onderstaande bijwerkingen komen het meest voor.

  • Keelpijn
  • Pijn in de mond
  • Loopneus
  • Niezen
  • Jeuk

Wanneer opletten?

Omdat Praluent alleen  goed werkt bij primaire hypercholesterolemie zal de arts andere oorzaken van een verhoogd cholesterolgehalte moeten uitsluiten voordat begonnen word met behandeling.

Als een overgevoeligheidsreactie optreedt moet behandeling gestopt worden.

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Praluent door mensen met een slecht werkende lever of slecht werkende nieren.

Contra-indicaties

Contra-indicaties zijn omstandigheden waaronder een bepaalde behandeling, in dit geval behandeling met Praluent, niet gebruikt mag worden. Voor Praluent zijn op dit moment nog geen contra-indicaties bekend.

Gebruik tijdens zwangerschap

Er zijn geen gegevens over het gebruik van Praluent door zwangere vrouwen. Het is dus niet bekend of gebruik van het middel door een zwangere vrouw schade kan toebrengen aan het ongeboren kind. De behandelend arts zal daarom in overleg met de patiënt de mogelijke risico’s afwegen tegen de voordelen van het middel.

Gebruik bij het geven van borstvoeding

Het is niet bekend of alirocumab wordt uitgescheiden in de moedermelk. Van andere monoklonale antilichamen is echter bekend dat dat wel het geval is. Daarom wordt zekerheidshalve aangeraden om het middel niet te gebruiken als je borstvoeding geeft.

Kosten en Vergoeding

Afhankelijk van de dosering zal een jaar behandeling met alirocumab zo’n 6.000-9.000 euro kosten. Alirocumab wordt per 1 juni 2016 vergoed vanuit het basispakket.

Andere talen

Engelse vertaling

alirocumab

Verder lezen / Referenties

  • JG Robinson, M Farnier ea, ‘Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events’, gepubliceerd in The New England Journal of Medicine van 16 april 2015; 372: pagina’s 1489-1499.
Artikel over werking van alirocumab in The New England Journal of Medicine
Artikel over werking van alirocumab in The New England Journal of Medicine

Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijsluiter van alirocumab.


Gepubliceerd door: Simpto.nl
Datum van publicatie: 1 april 2018
Auteur: Erwin Douwes
Laatst bijgewerkt op: 1 april 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven